Croix

FRĂŢIA ORTODOXĂ FRANCO-ROMÂNĂ

fondată, cu binecuvântarea Înalt Prea Sfinţitului Mitropolit IOSIF, în iulie 2000
(Mitropolia Ortodoxă Română a Europei Occidentale şi Meridionale)
sub patronajul Sfântului Calinic de la Cernica

are ca scop :
« ajutorul material şi uman dat preoţilor, parohiilor, comunităţilor
sau asociaţiilor angajate în acţiunea caritativă în România,
şi promovarea înfrăţirilor şi schimburilor franco–române ».

Despre noi

A.O.F.F.R. - Înfiinţare

« ASOCIAŢIA ORTODOXĂ FRĂŢIA FRANCO-ROMÂNĂ », datată oficial din 15 august 2000, a fost înfiinţată de către Frăţia Ortodoxă Sfântul Martin, din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale şi Meridionale .

Prima dată ne-am dus în România pentru a-l intâlni pe Părintele Nicolae TĂNASE, ca să lăsăm puţine ajutoare materiale şi să vedem realizările sale : construirea aşezământului "PRO VITA" destinat copiilor readuşi la viaţă.

Vrând să continuăm sprijinul nostru, am infiinţat o asociaţie cu binecuvântarea I.P.S. Arhiepiscopului nostru, Mitropolitul IOSIF (Pop). Mitropolitul Iosif îl cunoaşte de mai mulţi ani pe Părintele Nicolae şi are multă stimă pentru lucrarea sa, dorind să-l ajute. Astfel, asociaţia A.O.F.F.R. serveşte de releu în Franţa pentru PRO VITA.

Asociaţia Ortodoxă Frăţia Franco-Română se afla sub patronajul spiritual al Arhimandritului Sebastian OSTĂŞESCU, sub preşedinţia efectivă a I.P.S. Mitropolitul Iosif şi sub preşedinţia de onoare a Părintelui Nicolae Tănase.

Adeziune

Ajutaţi-ne să susţinem PRO-VITA, pentru folosul copiilor celor mai săraci

Formular de adeziune

Reviste de informare

A.O.F.F.R. publică aceste reviste de informare pe care le puteţi primi la cerere

Ultimele reviste publicate (în limba franceză) :