Reviste de informare

A.O.F.F.R. publică aceste reviste de informare pe care le puteţi primi la cerere
Cruce
PRO VITA
SAU LUPTA UNUI PREOT ORTODOX ROMÂN
PENTRU VIAŢĂ

Iată revistele editate de asociaţia A.O.F.F.R. (în limba franceză) :