Arhimandritul Sebastian OSTĂŞESCU

Arhimandritul Sebastian OSTĂŞESCU este ruda unei prietene catolice de origine română, ermită la Ierusalim, maica Esther CHRISTEA. Român de origine greacă, Arhimandritul Sebastian a decedat la vârsta de şaizeci de ani în 1935, în regiunea PLOIEŞTI, regiune în care se găsesc şi satele Valea Plopului şi Valea Screzii.

Arhimandritul Sebastian OSTĂŞESCU a fost stareţ a două mănăstiri, după care s-a retras ca pustnic în Carpaţi.

Persoanele care l-au cunoscut relatează că Părintele Sebastian, deşi sărac el însuşi, dăruia tot ce avea săracilor, până la propria cămaşă. Era cunoscut prin bunătatea sa şi prin apropierea sa de Dumnezeu. Din unele mărturisiri afăm că, în timp ce Arhimandritul intona rugăciunea de seară "Lumină Lină", toată lumea de faţă avea lacrimi în ochi …

Am simţit şi noi mijlocirea Părintelui Sebastian şi intenţionăm să facem o plachetă despre acest om al lui Dumnezeu, pornind de la scrisorile şi mărturiile familiei sale şi de la documentele române.